Varför ska jag fylla i frågor om ifall att jag blir allvarligt sjuk?

Livsarkivet

En av de stora fördelarna med Livsarkivet är att det också uttrycker din vilja om du blir så sjuk att du inte kan meddela dig själv. Livsarkivet kan då vara ett stort stöd för anhöriga och vårdpersonal. Det är då extra viktigt att du meddelar anhöriga att du fyllt i ett Livsarkiv.

Kontakta oss